Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Dzięki sprawnie działającej platformie Teams możemy nie tylko realizować szkolne lekcje, ale też uczestniczyć w spotkaniach on line z zaproszonymi gośćmi i rozwijać nasze zainteresowania i wiedzę z innych dziedzin.


W tym tygodniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie ,,LEKCJE Z TEMIDĄ”. To program edukacyjny, prowadzony w szkołach przez przedstawicieli Fundacji ,,Altum”. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży.Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę o systemie prawa w Polsce, uczyli się samodzielnie wyszukiwać przepisów prawnych, poznali zasady rekrutacji na studia prawnicze.Ważnym aspektem spotkania było również budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników, za czym idzie zwiększanie bezpieczeństwa w szkołach.