Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Wpłaty czesnego dokonuje się zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie opłat czesnego
i deklaracji wpłaty, na rachunek bankowy szkoły.

Czesne opłaca się miesięcznie, z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Szkoły: Santander Bank Polska S.A., nr 53 1500 1331 1213 3003 1222 0000. W przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dana wpłata dotyczy.