Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, który zorganizował wykład "Programowanie żywności" zaskoczył uczestników pisemnym sprawdzeniem wiedzy na koniec spotkania. Dominika Daniluk, Aleksandra Borysiuk oraz Sebastian Lewkowicz napisali test najlepiej ze słuchaczy. Tuż przed końcem roku szkolnego dotarły do nich nagrody od organizatorów wykładu.