Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Szanowni Rodzice,

W związku z pojawiającymi się aktami agresji i przemocy w szkołach oraz zmieniającą się rzeczywistością, podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. Działania te zawarte są w procedurach bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzowych i nadzwyczajnych. W ramach szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego realizuje się corocznie tematykę bezpieczeństwa. Uczniowie zapoznawani są z procedurami dotyczącymi czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedurami zachowania w sytuacjach zagrożenia, obowiązkami wynikającymi z poszanowania drugiego człowieka oraz bezpiecznego korzystania z internetu.

Prosimy o uwrażliwianie dziecka na niewłaściwe zachowania, reagowanie w sytuacjach niepokojących i zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi szkoły.

 Na teren szkoły:

  • nie wolno wprowadzać osób z zewnątrz, spoza środowiska szkolnego,
  • nie wolno przynosić narzędzi, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczniów i pracowników,
  • należy zwracać uwagę na pozostawione pakunki, torby i zawiadomić odpowiednio szybko kogoś z pracowników szkoły, gdy coś niepokojącego zwróci uwagę ucznia,
  • nie wolno oddalać się poza teren szkoły,

Przypominamy, że rodzic, uczeń może zwrócić się o pomoc do wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub wyspecjalizowanej instytucji  w sytuacji kryzysowej, wymagającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wychowawczej. Szkoła dysponuje danymi teleadresowymi instytucji świadczących pomoc.

Poniżej wskazujemy Państwu linki do portali internetowych publikujących przydatne treści dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa

 

Bezpieczna szkoła : https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Bezpieczne wakacje : https://bezpiecznewakacje.pl/

Bezpieczeństwo w sieci : https://www.ore.edu.pl/2015/03/bezpieczenstwo-w-sieci/

Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych: https://www.ore.edu.pl/2015/03/procedury-interwencyjne-w-sytuacjach-trudnych-i-kryzysowych/

Profilaktyka uzależnień https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110809

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Dyrektor szkoły