Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Akademickie Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swą działalność w roku szkolnym 2005/2006. Połowa naszych absolwentów podjęła studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Większość osób z pierwszego rocznika naszych absolwentów ukończyło już studia licencjackie bądź inne szkoły wyższe, a kilku absolwentów naszego liceum studiuje bądź ukończyło studia na dwóch różnych kierunkach jednocześnie.

Najpopularniejsze kierunki studiów wśród absolwentów naszego liceum:

 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Język angielski
 • Budownictwo
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Pedagogika
 • Turystyka
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zdrowie publiczne
 • Ratownictwo medyczne
 • Kosmetologia
 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i publiczne.

Uczelnie, na których studiują lub studiowali absolwenci ALO PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska w Lublinie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • UMCS w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Królewska Akademia Sztuki w Londynie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Prywatna Szkoła Wyższa w Siedlcach